شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۳۰/۰۲/۱۴۰۱

مطالبي که برچسپ "16آذر" دارند.

7th دسامبر 2015 16 آذر های آرام در سقز ۳
از آن زمان که "چیا شریفی" و "کیوان جلالی" و یارانشان از دانشگاه پیام نور سقز فارغ التحصیل شدند گویی سیاست و فعالیت های سیاسی نیز از دانشگاههای سقز رخت بر بست و دیگر 16 آذر که فرصت عرضه اندام دانشجویان و به تیغ نقد کشیدن مسئولان است، جای خود را به جنگ های شادی و سخنرانی های یک طرفه و پذیرایی های مختصر داد تا سقز فضایی غریب با آنچه در دیگر دانشگاه ها می گذرد داشته باشد. گزارش یکی از 16 آذر های سیاسی سقز را در لینک زیر بخوانید متفاوت ترین مراسم ۱۶ آذر سقز برگزار شد 16 آذر سال 88 آخرین "روز دانشجویی" بود که به واقع دانشجویان برگزار کردند که "همه چیزش به همه چیزش" می آمد، پوستر متناسب با شعری از شاملو، سخنرانی های سیاسی دانشجویان، نقد وضعیت ...

7th دسامبر 2008 داشنجو* روضت مبارک ۳
در ثانی عده ای معلوم الحال و مشکوک الهویه سعی دارند به طرق غیر قانونی این روز را به 18 تیر ارتباط دهند که انها باید حالا حالا ها قطعنامه صادر کنند تا قطع نامه دانشان بترکد(این اصطلاح به تازگی وارد ادبیات فارسی شده و مترادف با کشک سابیدن می باشد)