شارنيوز- اخبار سقز

امروز ۲۶/۰۶/۱۳۹۸

مطالبي که برچسپ "workshop" دارند.

۱۰ام آبان ۱۳۸۸ کارگاه آموزش تئاتر دکتر قطب الدین صادقی ۰
کارگاه آموزشی تئاتر توسط دکتر قطب الدین صادقی در ساعت 21:30 تا 23:30 روز یکشنبه 1388/8/10 در محل کتابخانه شماره 1 برگزار شد.